Euonymus latifolia

Storbladet benved
Høj busk med flere stammer. Store blanke blade. Små gule blomster og røde frugter. Rød høstfarve.