Euonymus europeaus Variegata

Broget benved
Opret busk med grå grene. Bladene er grønne med gule marmorering. I høst sortrøde med hvide aftegninger.