Acer negundo Aureo-Variegatum

Gulbroget løn
Askebladet løn med gulbrogede buklede blade og blåduggede grene. Bliver ofte et lille flerstammet træ.