Om Mindelunden

I 2006 åbnede vi en Mindelund for afdøde planteskolemand Erik Kristensen, Lønå
med de planter han efterlod ved sin pludselige død i 2005.
De ca. 240 planter er navngivet efter Eriks optegnelser, og der
arbejdes løbende med at gøre samlingen komplet.
Mindelunden vil være åben i forbindelse med arrangementer.