Tilia platyphyllos Laciniata

Fliget lind
Opret lille træ med uregelmæssig fligede blade og gule nerver. Hårdfør.