Sorbus Chinense Lace

Bregnebladet røn
Opretvoksende røn med dobbeltfligede blade, hvide blomsterklaser. Røde bær. Orange høstfarver.