Ginkgo biloba

Tempeltræ
Speciel løvfældende nåletræ. Langsomtvoksende. Smørgule høstfarver. Lun plads