Cornus sanguinea Budd's Yellow

Gulgrenet kornel
Opret busk med limegule grene og sorte vinterknopper. Flottest i sol og hyppig beskæring. Grønne blade.