Acer ginnala

Ildløn
Vindstærk busket træ med grå grene. Gule blomster i klaser, som insekter besøger. Ildrøde farver på blade og de vingede frugter i høst.