Abies koreana

Koreagran
Langsomtvoksende ædelgran med blå kogler som ung.